Tautu tiesības
Vieda

Tautu tiesības

Cena €2.50

Nevienam mēs Latviju nedodam

Koknesis

TAUTU TIESĪBAS

 Krāpšanas formulu ābece

 

Grāmata ir Kokneša darbs, kādu visi Latvijas zinātniskie institūti un atsevišķi zinātnieki – juristi, ekonomisti, filozofi, politologi kopā ņemot nav spējuši izdarīt. Šī darba nodaļas “Cilvēcisko patiesību ābece”, “Psihotriku un krāpšanas formulu ābece”, “Kas ir kas” katra ir doktora disertācijas vērta. Tajā piedāvātās tēmas ir ļoti svarīgas, jo veicina izpratni par Latvijā un pasaulē notiekošajiem procesiem, ar deokupāciju un dekolonizāciju kā vienīgo iespēju latviešu tautai.

Mēs esam liecinieki procesam, kad no skatuves noiet nederīgā tā saucamā radošā inteliģence, kas ir kļuvusi par pakalpiņu Latvijas oficiālajai valsts varai, kas ved tautu purvā. No otras puses mēs redzam, kā mostas un pieteic sevi latviešu tautas patiesā inteliģence. Tā ir mūsu cerība. Koknesis ar pilnām tiesībām ir tai piederīgs.

 

“Neviena tauta nav atguvusi vai ieguvusi neatkarību, ja šo “neatkarību” deklarē pati laupītāju vara.”

 


Vēl šajā sadaļā