Agni Jogas Skaldnes I
Vieda

Agni Jogas Skaldnes I

Cena €7.78

Grāmata "Agni Jogas Skaldnes" ir Borisa Abramova Pieraksti - Saruna ar Garīgajiem Skolotājiem.

Šajā grāmatā ietverti pieraksti, ko Boriss Abramovs izdarījis 1960. gadā. To saturs palīdz atklāt jaunas Agni Jogas Skaldnes, labāk izprast un apgūt Dzīvās Ētikas grāmatās izklāstīto Viedumu, jo šīs skaldnes ir dotas no Vienotā Augstā Avota. Boriss Abramovs saņēma Informāciju no Lielā Skolotāja, bet pēc Nikolaja Rēriha un Helēnas Rērihas aiziešanas no zemes plāna saņēma arī viņu vēstījumus.

 

Boriss Abramovs ir dzimis Krievijā 1897. gada 2. augustā. Viņš bija augstas kultūras un vispusīgi izglītots cilvēks: orientējās tehnikā, strādāja ķīmijas laboratorijā, labi pārzināja mūziku un literatūru, pats spēlēja klavieres un rakstīja dzejoļus. viņš nemitīgi tiecās izzināt cilvēka sūtību, cilvēka vietu un lomu pasaulē. garīgo meklējumu ceļos Boriss Abramovs iepazinās ar dažādām filozofiski reliģiskām sistēmām. Viņam bija tuvas Krisuts, Budas, Platona, Konfūcija, Zaratustras Mācības. Tā tapa pamati viņa pasaulsuzskatam, kas galīgi izveidojās pēc tikšanās ar Nikolaju Rērihu.


Vēl šajā sadaļā