Dzīvās Ētikas Mācība. HIERARHIJA

Iegremdējoties Bezrobežības viļņos, mēs varam kļūt līdzīgi ziediem, vētras norautiem. Kā atradīsim sevi pārveidotus Bezrobežības okeānā? Ne gudri būtu sūtīt laivu bez stūres. Taču noteikts ir Ceļvedis, un sirds radīšana netiks ierauta bezdibenī. Kā ceļa zīmes ceļā gaismu nesošajā modri nomodā ir cilvēces Brāļi, kas ir gatavi ievest ceļinieku augšupejas ķēdē. Hierarhija nav piespiešana, tā ir Visuma likums. Nevis draudi, bet sirds aicinājums, un brīdinājums, un pamācība uz Labu. Tā iepazīsim Gaismas Hierarhiju.

Hierarhija


Jaunākas ziņas