Zinātnes un dzīves ceļos
Vieda

Zinātnes un dzīves ceļos

Cena €6.52

Milda Pormale

Zinātnes un dzīves ceļos

 

Ķīmijas doktore Milda Pormale (1929) savu dzīvi pilnībā veltījusi jaunu zāļu radīšanai, kas remdē sāpes un dziedina it kā neārstējamas slimības – vēzi un glaukomu. Bet spirdzinājumu pēc garām laboratorijā aizvadītām stundām zinātniecei vienmēr devusi daba un grāmatas. Katrai dvēseles noskaņai, katrai dzīves norisei viņa atrod kādu poētisku domu vai aforismu. Pārlūkojot savu mūžu, Milda Pormale varētu izsaukties Jāņa Akurātera vārdiem, kas atrodami viņas izrakstos:

"Kad pārskatu es dienas bijušās,–

Ak Dievs, cik daiļuma un sāpju pilnas tās!"

 

Šajā grāmatā Milda Pormale stāsta par savu dzīvi un darbu zinātnē Latvijas ZA Koksnes ķīmijas institūtā, par līdzgaitniekiem jaunu medicīnas preparātu radīšanā ķīmijas doktori Nadeždu Kaškinu un medicīnas doktori profesori Veroniku Rozenbahu, ar kurām sadarbība ilga visa darba mūža garumā, un par akadēmiķi Arvīdu Kalniņu – Pormales zinātnisko pētījumu rosinātāju un atbalstītāju.

Taču lasītājs uzzina arī par zinātnes funkcionāru mahinācijām padomju režīma apstākļos, kad ilgu gadu pētnieciskā darba rezultāts tiek iznīcināts, ja zinātnieks manipulācijām nepakļaujas.

Grāmata ir stāsts arī par Mildas Pormales dzimtu – tai nepagāja secen nekas no visai tautai lemtās likteņgaitas.


Vēl šajā sadaļā