Pa virsotnēm
Vieda

Pa virsotnēm

Cena €6.10

Steidzīte

PA VIRSOTNĒM

 

Šis ir otrais dzejnieces Steidzītes dzejoļu krājums. Pirmo dzejas krājumu “Ceļavējos” joprojām iespējams iegādāties gan grāmatu veikalos, gan laikraksta “DDD” redakcijā, gan apgāda “Vieda” interneta veikalā: www.vieda.lv.

Steidzītes talants un gara spēks, kas ielikts katrā viņas dzejas rindā, ir lielāks par vārdiem, kādos varētu raksturot viņas dzeju. Steidzīte saskata mūsu tautas traģisko gļēvumu un cenšas ar daili celt augšup ikviena garu, aicinot uz varoņdarbu. Diemžēl Steidzītes vārdu neatradīsiet tā saucamo galma dzejnieku sarakstos, viņu necitēs valsts amatpersonas valsts svētkos. Tas tādēļ, ka Steidzītes taisnīguma izjūta un lielais talants pūļa cilvēkiem un gara punduriem ir neietilpināms. Steidzīte aicina doties pa virsotnēm uz Patiesību un Taisnīgumu.

Šķiet, tieši par Steidzīti diženā latviešu dzejniece Aspazija runā savā dzejolī “Nākotnes dzejnieks”:

 

To dzejnieku mēdz cildināt

Un slavēt ļaužu bari,

Kas apdzied zilas actiņas

Un vēsta pavasari.

 

Kā mazputniņš tas vidžina

Uz senču ozolzara

Un dziesmās pārestību pat

Ne mušai nepadara.

 

Bet lauru vietā ērkšķus vien

Tam ļaudis galvā sprauda,

Kas nekvēpē tiem vīraku,

Nedz glaimojot tos glauda.

 

Kam skati dvēsles dziļumā

Kā šķēpi griežas iekšā,

Kas kaislībām un vājībām

Ņem spoguli, tur priekšā;

 

Tas cilvēcei pats priekšgalā

Iet dzīves cīņā asā –

Un iepriekš laiku grāmatā

Tās nākamību lasa.

 

Kā praviets, stāvot kalngalā,

Tas sludina par briesmām,

Un viņa dzeja rakstīta

Ar žulti un ar liesmām.


Vēl šajā sadaļā