Lielā aizsardzības grāmata
Vieda

Lielā aizsardzības grāmata

Cena €10.20

Vitālijs Bogdanovičs

LIELĀ AIZSARDZĪBAS GRĀMATA

Šī grāmata ir “Lielās aizsardzības grāmatas” jauns izdevums, kurā atradīsit aptuveni 100 psihotehnikas un aizsardzības tehnoloģijas, kuru mērķis ir pasargāt cilvēku no atklātas un apslēptas vardarbīgas informatīvās, maģiskās, psiholoģiskās un psihoenerģētiskās iedarbības, no tās graujošajām sekām.

Piedāvātās aizsardzības tehnikas izstrādātas, pamatojoties uz mūsdienu uzskatiem par maģiju, par cilvēka psihi un psihoenerģētiku. Visas metodes ir izturējušas laika pārbaudi.

 

Vitālijs Bogdanovičs ir augstākās kategorijas ārsts, psihologs, Krievijas Zinātņu akadēmijas granta laureāts izmainītu apziņas stāvokļu izpētē, Baltijas Pedagoģijas akadēmijas īstenais loceklis, Transpersonālās psiholoģijas asociācijas īstenais loceklis, Krievijas Profesionālās psihoterapeitu līgas Sanktpēterburgas nodaļas īstenais loceklis. Vitālijs Bogdanovičs ir zinātnieks, kas pēta mazos un supermazos laukus un to mijiedarbību. Praktiskā darba stāžs alternatīvajos psiholoģijas un medicīnas virzienos – 30 gadu. Turklāt viņš ir rakstnieks – vairāk nekā 60 jaunu un atkārtoti izdotu grāmatu autors. Viņa grāmatas iznāk kopš 1992. gada (“Sev un cilvēkiem”, “Psihokorekcija ikdienas dzīvē”, “Meditatīvā masāža”, “Egregori. No Augšas pasniegta roka”, “Simt paņēmienu, kā pateikt “nē””, “Kas galvā, tas arī naudas makā”, “Karmas tradīcijas” un citas).

Grāmatā, kuru jums piedāvājam, ir iekļautas aptuveni 100 psihotehnikas un aizsardzības tehnoloģijas, kuru mērķis ir pasargāt cilvēku no atklātas un apslēptas vardarbīgas informatīvās, maģiskās, psiholoģiskās un psihoenerģētiskās iedarbības, no šādas iedarbības graujošajām sekām. Visas aizsardzības tehnikas izstrādātas, pamatojoties uz mūsdienu uzskatiem par maģiju, par cilvēka psihi un psihoenerģētiku, un ir izturējušas laika pārbaudi.


Vēl šajā sadaļā