Jaunā Laikmeta pasaules izpratnes pamati
Vieda

Jaunā Laikmeta pasaules izpratnes pamati

Cena €16.96

Aleksandrs Klizovskis

JAUNĀ LAIKMETA PASAULES IZPRATNES PAMATI

  

Triloģijā Aleksandrs Klizovskis, kurš trīsdesmitajos gados Rīgā bija pazīstams sabiedrisks darbinieks un kultūras veicinātājs – Latvijas Rēriha biedrības valdes loceklis un publicists, izskaidro Dzīvās Ētikas Mācības pamatjēdzienus. Dzīvās Ētikas Mācība jeb Agni Joga atklāj lasītājiem neparastas jomas, kas neiekļaujas trīsdimensiju priekšstatos par pasauli. Radikāli laužot vecos stereotipus un iesīkstējušas dogmas, lasītājam jāpieļauj iespēja, ka eksistē neizzinātas un tāpēc šķietami fantastiskas Lielā Kosmosa un Mazā Kosmosa (cilvēka apziņas) parādības. Mūsdienu zinātne aizvien vairāk pārliecinās un atzīst, ka pastāv šādas neparastas parādības, taču no pašreizējās metodoloģijas viedokļa nespēj tās loģiski izskaidrot.

Helēna Rēriha, kurai A. Klizovskis veltījis savu grāmatu “Jaunā Laikmeta pasaules izpratne” autoram rakstīja: “Jūsu lieliskais darbs man sagādāja milzīgu prieku. Tas ir tieši tāds, kāds patlaban tik ļoti vajadzīgs, jo visādā ziņā jāmodina apziņa, kas iestrēgusi vecumvecos aizspriedumos un ko nomāc draudīgā laikmeta briesmas. Jaunās ēras gaisma jau aust, un tā jāsagaida ar modru garu. Ar nepacietību gaidu Jūsu darba turpinājumu, kas jāpublicē un masveidā jāizplata. Jūsu Darbs, kas tik skaidri izklāsta Esamības problēmas, ir ļoti vērtīgas... Dzīves Mācībā taču ir tik daudz jaunu, vēl neaplūkotu tēmu.”


Vēl šajā sadaļā