Jēzus Kristus nezināmā dzīve (no 13 līdz 30 gadiem)
Vieda

Jēzus Kristus nezināmā dzīve (no 13 līdz 30 gadiem)

Cena €4.65

Joga Ramačaraka

Jēzus Kristus nezināmā dzīve (no 13 līdz 30 gadiem)

Senā kristietība

 

Mistisko un okulto organizāciju un brālību leģendas un teiks­mas vēsta, ka pēc Jēzus un vecajo tikšanās templī un pēc tam, kad vecāki Viņu atkal atrada, slepenas Ma­gu orga­ni­­zācijas biedri griezušies pie vecākiem, aizrādot, ka vi­ņu vēlēšanās paturēt dēlu pie namdara darbiem nav taisnī­ga, jo Viņa prāts jau ir apbrīnojami attīstīts un Viņš spēj la­bi iz­­prast būtiskus jautājumus. Tiek stāstīts, ka vecāki, il­gi un nopietni apspriedušies, beigu beigās devuši savu pie­kri­š­nu un Gudrie aizveduši pusaudzi uz savu mājokli, lai do­tu tam Viņa dvēseles un prāta tiek­smēm atbilstošu izglītību...


Vēl šajā sadaļā